PPP-hanke on julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhanke

PPP = Public  Private Partnership

Kaivomestari on Suomen ensimmäinen julkisen ja yksityisen sektorin kiinteistöalan kumppanuushanke.

Espoon kaupungilla ja projektiyhtiö Arandur Oy:llä on kiinteistön käytöstä ja palveluista 25 vuoden sopimus. Espoon kaupunki on vuokrannut kiinteistön palveluineen 25-vuotisella elinkaarivastuusopimuksella Arandur Oy:ltä. Elinkaarisopimuksen tarkoitus on ylläpitää kiinteistö ja sopimuksessa kuvatut palvelut 100%:sti Espoon käytettävissä   ja luovuttaa kiinteistö sopimuskauden päätyttyä uutta vastaavassa kunnossa Espoon kaupungille. Sopimuskausi alkoi 2003 ja päättyy 2028.

 

Kaivomestarin kiinteistön toiminnasta vastaa projektiyhtiö Arandur Oy.   Arandur Oy:n osakkaat Caverion Suomi Oy, NCC Rakennus Oy ja Sodexo Oy ovat sitoutuneet 25-vuotisella alihankintasopimuksella tuottamaan palveluita Arandur Oy:lle.

Jokainen osakas vastaa oman osaamisalueensa puitteissa palvelusopimuksesta. NCC Rakennus Oy vastaa rakennustekniikasta, Caverion Suomi Oy talotekniikasta ja Sodexo Oy kiinteistön palveluista.